Thursday, September 11, 2008

E-pos Gogga

I receive daily e-mails with beautiful messages, telling me to forward the message to so many people in such a period of time or else ... it's about that time that my fingers hits the mouse button while hovering over the delete icon. Now today, finally, I received an e-mail from somebody who took the time and had the guts to address this bulls*&%t. Here is a copy of that e-mail, in Afrikaans however:

Die skrywer is oortuig in sy hart dat hierdie ding nie van die Here af is nie en dat God baie teleurgesteld is in ons omdat ons hierdie ding aanmoedig en toelaat, adverteer en selfs "vrees", sou ons dit nie ook aanstuur nie.

"Die e-pos (en SMS) gogga"...........

Hoeveel van julle het al e-pos boodskappe of SMS'e gekry wat so mooi is en jou so emosioneel raak dat jy trane in jou oë kry en so naby is om jouself volkome aan die Here oor te gee......... maar dan word jy ontnugter deur een van die volgende stellings:

· Jy moet hierdie e-pos / SMS binne vyf minute aanstuur of jy gaan sewe jaar van "Bad luck" hê.

· As jy die seën van die Here in jou lewe wil hê, moet jy hierdie e-pos / SMS vir vier mense stuur. Ek het dit vir meer as vier mense gestuur en ek weet jy sal ook.

· Indien jy hierdie e-pos / SMS vir sewe mense stuur sal daar 'n wonderwerk met jou gebeur.

· Stuur die e-pos / SMS aan twee mense en jy sal binne tien dae geld ontvang. Stuur aan vyf mense en jy sal binne drie dae geld ontvang. Stuur aan tien mense en ontvang geld binne twee dae, ens.

· Die geluksgodin gaan jou met haar towerstaf oor die kop slaan en jy sal nooit weer finansieël sukkel nie. Al wat jy moet doen is om hierdie e-pos / SMS aan al jou vriende op jou adreslys te stuur.

· Stuur hierdie e-pos / SMS aan sewe mense en iemand gaan jou binne die volgende uur bel en vir jou groot geluk bring.

· En nou van die mees intimiderendste e-posse / SMS'e : "Let us see satan stopping this one!!" of

· As jy regtig lief is vir God, dan sal jy hierdie boodskap vir almal op jou adreslys stuur.

Is dit hoe goedkoop jou geloof is???

Daar bestaan nie iets soos geluk en wense wat waar gaan word net omdat jy iets aanstuur nie.

Daar is net geloof wat bo alle twyfel weet dat God ons nooit alleen sal laat nie en dat HY ALLEEN vir Sy kinders kan en sal voorsien.

Hierdie hele wens en geluk ding is 'n lot "bog" en die Bybel is baie duidelik hieroor.

Die Here sal jou nooit los nie!

Hebreërs 13:5&6 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Vra en Hy sal vir jou voorsien!

Matteus 21:22 En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Johannes 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Johannes 16:23 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee.

Matteus 21:22 En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Johannes 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Soek altyd eers die aangesig van die Here en kyk wat sal Hy vir jou doen.

Matteus 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Daar is net een God soos Hy!

Miga 7:18 & 19 Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.

Hierdie E-pos & SMS gogga is daarop gemik om twyfel, skuld gevoelens en verwaring in mense se harte te plant. Dit veroorsaak dat mense nie meer op God vertrou nie en eerder op bygelowe en op geluk staat maak. Bygelowe en wensdenkery is niks anders as heksery nie, want dit veroorsaak dat jy in die krag van "wense & geluk" en ander dinge glo eerder as in die ALMAGTIGE KRAG VAN GOD!!

2 Korintiërs 6:16,17 & 18 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het : Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

Gaan Lees ook Jesaja 65 : 11-12 Die geluksgod wat God glad nie behaag nie.

Die Woord van God (Die Bybel) sê baie duidelik :
Hosea 4:6 My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Onder geen omstandighede mors 'n mens met die geesteswêreld nie!! Indien jy al die nodige kennis het daaroor en dit verstaan, hetsy deur bybelstudies of boeke/seminare ivm daarmee, sal jy weet dat 'n mens so maklik deur met hierdie dinge deurmekaar te raak vloekke oor jouself en jou geliefdes kan bring. Glo jy werklik dat jou omstandighede gaan verander indien jy 'n wens binne 'n sekere tydperk maak, of dat iemand kan doodgaan indien jy nie maak soos 'n e-pos of SMS sê nie, of dat die telefoon gaan lui en jy skielik 'n oplossing vir jou finansieële probleme gaan kry as jy tien e-posse en/of SMS'e aanstuur. EK DINK DIS TYD DAT ONS ALMAL WAKKER SKRIK!!!

Daar is absoluut niks daarmee fout om 'n epos / SMS te stuur en te vra: "Bid asseblief saam met my vir 'n saak nie" of om iemand te seën met 'n mooi e-pos of SMS, 'n gebed of gedig nie, maar sommige van hierdie e-pos en SMS goggas laat dit blyk asof God iemand is wat net kyk waar Hy mense kan straf omdat hulle nie vir Hom sal "opkom" en 'n boodskap aanstuur nie of "omdat hulle hul nie skaam daavoor nie" of omdat "as jy hom liefhet, sal jy" nie. In teendeel - Ons weet sonder twyfel dat God 'n liefdevolle Vader is.

Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Ken jy werklik die Woord van God (Die Bybel) en die God van hierdie Woord? Dan sal jy weet hoe om te onderskei tussen e-posse en SMS'e wat seën inhou en die e-pos / SMS gogga. So terloops, Goggas dra virusse en hulle geaardheid is om aan te hou vernietig tot daar niks oor is nie. Jesus dwing homself nie af op mense nie.

Dus vra ek julle almal nou, hou asb op om die Here se dierbare Naam so te skend, want dit is presies wat ons doen as ons betrokke raak met hierdie dinge. Kom ons vertel eerder ons kollegas, vriende en kennisse van Sy onvoorwaardelike liefde en deel met hulle wat Jesus al vir ons gedoen het. Kom ons vat hande in die geloof en hou onmiddelik op om hierdie ding, die "e-Pos / SMS Gogga" te voer. Hoe meer hy aangestuur word, hoe groter word hy.

Ek en jy kan 'n verskil maak. Kom ons stel hierdie gogga aan Jesus voor en laat toe dat Jesus met hom afreken. Kom ons doen wat die Woord van God sê. Kom ons bemoedig mekaar met gebed terwyl ons ook mekaar leer.

Matteus 28:18-20 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Kom ons vertrou God om ons te seën met insig, wysheid en 'n liefdevolle gees van onderskeiding sodat ons kan onderskei tussen lig en duisternis, reg en verkeerd.

Jy moet net onthou. Sou jy die een wees wat mense laat skuldig voel oor een van hierdie e-posse of SMS'e, bring jy 'n oordeel oor jouself en jy sal eendag self verantwoording voor God moet doen vir jou dade. Onthou altyd - Dit wat jy bely is wat jy sal kry!! As jy in valsheid en leuns glo sal dit die lewe wees wat jy lei.

Sou jy 'n epos of SMS ontvang met 'n pragtige of spesiale boodskap wat jy graag sou wou aanstuur, maar daar is een van "bogenoemde stellings" onderaan. Forward eenvoudig die epos of SMS en "delete" net die stelling voordat jy die mooi gedeelte aanstuur na vriende en familie.

Here, my gebed vandag is dat U elkeen van my vriende sal toemaak met die bloed van Jesus Christus. Bewaar en beskerm hulle teen die aanslae van die bose. Oortuig hulle van sonde wat hulle moontlik in hulle lewens mag hê en vergewe hulle daarvoor. Gee vir elkeen die gees van onderskeiding om te kan kies tussen reg en verkeerd en seën hulle in al hulle weë

Dankie Here - Amen.

Dis hoog tyd dat iemand hierdie ding onder die "mense" van die Here se aandag bring!!!

Die Here sê baie duidelik in sy Woord : " My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis...!! "

(Hosea 4:6)

Wednesday, September 10, 2008

Contact or Client

It was with great restraint that I diplomatically told a client to take his business elsewhere today, after questioning my hourly worth. My first thoughts however was to maybe point out to this poor fool that he just can’t afford my services.

Just the mere thought that I need a degree to charge R200 per hour, that’s enough to seriously piss me off. If I was stupid enough to waste 4 years of my life in a College to get theoretical background information, and then get out and try and make a living, well, I would surely NOT be charging R200 per hour, but double that as is the going rate for developers in Johannesburg and all over in the big cities.

I attach no value to qualification, as I believe in experience, not theory, because in the technology field, you need that, experience and interest in what you are doing. If you don’t have that, well, you going to fall behind. So in my case, I have 9 years experience in building, marketing and managing websites. All that with only a matric qualification. But at the same time I am EXPERIENCED with more aspects of web development, hosting and computer networking than any person walking out of college or university.

I now have a endless list of clients who I have developed and worked with, who I use as reference, and they also sell by means of word of mouth marketing to their contacts and friends. People seek out my services for the fact that they have seen or heard that I am able to do what I say I can do (and when it comes to web development, there’s no limit). I live an a small town (hell, this town does not even have a traffic officer), and I haven’t marketed my services since I moved here, all I have is my website (www.actiononline.co.za), my clients and my resellers.

So it’s save to say that if you end up asking me for a quotation or advice, then you’ve been referred to me, simply because I am your solution. If I cannot help you, I will tell you immediately and refer you to somebody that can help you. Then to those who feel I am somehow charging to much for my expertise, experience doesn’t come free, and if the pricetag is to high, well then you’ll remain a contact somewhere in a address book, but not become a client and be entitled to service and advice.